Św. Dobry Łotr (Dyzma) – Święty “Last Minute”

Wspomnienie: 26 marca

Lata życia: ? – 33
Patron: więźniów, skazańców, kapelanów więziennych, umierających, pokutujących i nawróconych grzeszników oraz skruszonych złodziei.

Kim był?

Dyzmas to jeden z dwóch łotrów ukrzyżowanych w towarzystwie Jezusa. To ten “lepszy”, który – jak relacjonuje Ewangelia wg. Św. Łukasza – zganił łotra szydzącego z Chrystusa. Potrafił on uznać swoją grzeszność i niewinność Syna Bożego. I poprosić Go, by wspomniał o nim, gdy już będzie w domu Boga Ojca. Zbawiciel wobec takiej postawy dokonał pierwszego w historii aktu kanoninizacji, obiecując Dobremu Łotrowi, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju.

Dlaczego jest dla nas przykładem i w jaki sposób go naśladować?
Dyzma jest symbolem Bożego Miłosierdzia, a także stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. Udowadnia, że nawet “po ludzku” przegrane życie, można zakończyć w najlepszy z możliwych sposobów – prosząc Jezusa o przebaczenie i łaskę zbawienia. Wprawdzie Dobry Łotr to święty “last minute”, ale jego przykład to bardzo pouczająca lekcja. Niosąca nadzieję, bo przekonuje, że na szczere nawrócenie nigdy nie jest za późno. Oczywiście, nie warto czekać z tym do ostatniej chwili…

Złota myśl:

“Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. (Łk 23, 42)