Kategoria: Strefa Modlitwy

PSALM 15

  PSALM 15(14)   Kto godzien stanąć przed Bogiem?  1 Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? 2 Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi...

Czytaj więcej

PSALM 17

  PSALM 17(16)   Błaganie o wyzwolenie od wrogów   1 Modlitwa. Dawidowy. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych! 2 Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o...

Czytaj więcej

Psalm 22

  PSALM 22(21)   Męka Mesjasza i jej owoce   1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: „Łania o świcie”. Psalm. Dawidowy. 2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku....

Czytaj więcej

Psalm 23

  PSALM 23(22)   Bóg pasterzem i gospodarzem   1 Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 3 orzeźwia...

Czytaj więcej

PSALM 7

  PSALM 7   Modlitwa oczernionego   1 Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pan z powodu Kusza Beniaminity. 2 Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, 3 by kto –...

Czytaj więcej

PSALM 8

  PSALM 8   Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka   1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. 2 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad...

Czytaj więcej
Ładowanie