Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie, – módl się za nami.

Potomku Dawida, umożliwiający zrealizowanie proroctw Starego Testamentu – módl się za nami.

Dobry przykładzie ojcostwa, – módl się za nami.

Prawdziwy Przyjacielu Bogarodzicy, – módl się za nami.

Skuteczny Opiekunie Jezusa, który nas odkupił na krzyżu, – módl się za nami.

Mężu szanujący Boży plan narodzenia Zbawiciela z Dziewicy, – módl się za nami.

Dbający o codzienne potrzeby Syna Bożego, – módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, – módl się za nami.

Odważny realizatorze trudnych do pojęcia zamysłów Bożych  – módl się za nami.

Udzielający wsparcia w momentach zagrożeń czyhających na Maryję, – módl się za nami.

Podejmujący trudne i niewygodne decyzje dla dobra innych, – módl się za nami.

Józefie szanujący tradycje swojego Narodu, – módl się za nami.

Józefie zaangażowany w powierzone Tobie misje, – módl się za nami.

Gotowy do tego, by zrezygnować z własnych planów i przewidywań, – módl się za nami.

Walczący z własnymi lękami, – módl się za nami.

Józefie słuchający Bożych wskazówek, – módl się za nami.

Józefie czytający znaki i duchowe natchnienia, – módl się za nami.

Józefie uczciwie realizujący Boskie wezwania, – módl się za nami.

Skutecznie korzystający z ubogich środków, – módl się za nami.

Wzorze pracujących, – módl się za nami.

Prawdziwie kochający dzieci, bo z bólem serca szukający młodego Jezusa, – módl się za nami.

Wychowujący Jezusa do obowiązkowości i pracy, – módl się za nami.

Przykładzie jak wspierać rodzinę, – módl się za nami.

Szlachetnie przestrzegający Prawa, – módl się za nami.

Gościnny, nie tylko w stajence betlejemskiej, – módl się za nami.

Wyrażający się w czynach, a nie w słowach, – módl się za nami.

Patronie tych, którzy muszą z różnych powodów uciekać ze swojej Ojczyzny, – módl się za nami.

Patronie cierpiących, – módl się za nami.

Patronie ubogich, – módl się za nami.

Patronie umierających, – módl się za nami.

Obrono przed złymi duchami, – módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Bóg wybrał świętego Józefa do ważnych działań w historii zbawienia.

W. I przez Jego wstawiennictwo pozwala uzyskać kolejne potrzebne łaski.

Módlmy się. Boże, Ty posłużyłeś się świętym Józefem, by zapewnić bezpieczeństwo całej Świętej Rodzinie + spraw, aby nasz kult oddawany Temu opiekunowi, * sprawił, że będziemy potrafili również nasze decyzje podejmować z myślą o niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Autor: ks. Piotr Śliżewski

Zobacz na YouTube: