Żyć Biblią

Zgłębiając Biblię, stopniowo odnajdziemy w niej prawdy, dzięki którym lepiej zrozumiemy istotę naszej radości i naszego cierpienia. Bardzo pomocne pod tym względem będą dla nas psalmy. Dzięki lekturze tych długich, żarliwych, poetyckich tekstów możemy zamienić nasze życie w modlitwę. Zupełnie wyjątkowy jest Nowy Testament, dzięki któremu poznajemy Jezusa i Jego apostołów.

Odnaleźć siebie w Biblii

Każda z ksiąg Biblii nosi własny tytuł. Podzielone są one na rozdziały, które z kolei składają się z wersetów. Ten podział ma na celu ułatwienie czytelnikowi wyszukiwanie odpowiednich fragmentów. I tak na przykład skrót Łk 24,27 oznacza, że chodzi o Ewangelię według św. Łukasza, rozdział 24, werset 27. Pwt 6,4-6 oznacza: Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wersety 4-6.

Biblia chrześcijańska

Biblia chrześcijańska składa się ze Starego i Nowego Testamentu. W tym przypadku słowo Testament nie oznacza ostatniej woli, tylko przymierze. Biblia hebrajska została nazwana Starym (lub Pierwszym) Testamentem (Pierwszym Przymierzem). Chrześcijanie dołączyli do niej 27 ksiąg Nowego Testamentu, które opisują Nowe Przymierze, ofiarowane ludziom przez Jezusa Chrystusa. Katolicy i prawosławni uznają 46 ksiąg Starego Testamentu. Protestanci ograniczyli się do 39, które pokrywają się (choć występują różnice między rozdziałami) z Biblią żydowską.

Nowy Testament

Zawiera cztery Ewangelie (według Mateusza, Marka, Łukasza, Jana) i Dzieje Apostolskie (spisane przez Łukasza), nadto 21 Listów, z których 14 przypisywanych jest św. Pawłowi, 1 św. Jakubowi, 2 św. Piotrowi, 3 św. Janowi, 1 św. Judzie. Apokalipsa (co oznacza „odsłonięcie” albo „objawienie”) jest przypisywana św. Janowi i zamyka Nowy Testament, apelując do chrześcijan o czujność w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana.

Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z greki i oznacza „dobrą nowinę”. Określa przekaz, który miał do zakomunikowania ludziom Pan Jezus, a który rozpowszechnili apostołowie. Z czterech ewangelistów tylko dwóch znało Mistrza osobiście (Mateusz i Jan), a dwaj pozostali nie. Ewangelie dają świadectwo życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa i od ponad dwóch tysięcy lat karmią duchowo wiarę chrześcijan.

 

Tłumaczenie: Marzena Radomska

Fragment książki: „Wiara w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik chrześcijanina”

Zobacz: http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2924