Czy zapomnienie jakiegoś grzechu sprawia, że spowiedź jest świętokradzka?
Odpowiedź znajdziesz w video: