Czy Biblia mówi prawdę?

Biblia jest słowem Bożym, mówi prawdę, lecz nie pragnie odzwierciedlać materialnie rozumianej rzeczywistości. Jest ona naszym drogowskazem. Nie musimy wiedzieć, w jaki sposób Bóg stworzył świat, aby w Niego wierzyć. Język Biblii jest językiem symboli i poezji, a nie nauki! Biblia to objawienie – słowo wiary.

Jak należy interpretować Pismo Święte?

W jaki zatem sposób należy interpretować Biblię? Podobnie jak bajkę czy mit? Biblię powinno się interpretować wciąż na nowo, próbując różnych sposobów, dostrzegając w niej jednak skierowane do nas słowo Boże. Podczas Mszy Świętej w niedziele słuchamy czterech fragmentów biblijnych: urywka ze Starego Testamentu, psalmu i dwóch tekstów z Nowego Testamentu, z których jeden pochodzi z Ewangelii. Odprawiający Mszę Świętą często po lekturze wyjaśnia nam sens tych tekstów. Dzięki temu stają się one dla nas bardziej zarozumiałe i stanowią duchowy pokarm dla naszej modlitwy.

 

Tłumaczenie: Marzena Radomska

Fragment książki: „Wiara w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik chrześcijanina”

Zobacz: http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2924