Nowoczesne pytanie: Jak powinienem wierzyć?

KKK: Życie wiary

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): Credo, Skład Apostolski, po co wierzyć, jak wierzyć, wiara w codzienności

Wyznaję wiarę w Pana Boga (temat katechetyczny)

 

To bardzo trudne pytanie. Nie ma „instrukcji”, która ujmie w schemat, jak powinienem wierzyć? co mam zrobić, by uwierzyć? jak się zachowywać, by być uznanym za człowieka wierzącego?. Ktoś bardzo trafnie zauważył, że ile ludzi na świecie tyle dróg do Pana Boga. Jedno jest pewne – człowiek ze swej natury jest istotą religijną i wiara przejawia się w odpowiedzi człowieka na Boże zaproszenie do bycia z Nim w bliskości. Im większa bliskość tym większe posłuszeństwo i zaufanie. Oczywiście nie mówimy tutaj o słowach i ślepym przestrzeganiu Bożych przykazań. Życie wiary to całościowa, kompletna reguła mojego życia, która przenika wszystkie jego przestrzenie. To dobrowolnie podjęta decyzja słuchania słowa Bożego i wypełniania go. Nawet wtedy, gdy rozum nie do końca jest w stanie to pojąć (patrz: Zwiastowanie NMP). Podsumował to św. Augustyn w stwierdzeniu: „Zrozum, abyś uwierzył, uwierz, abyś głębiej zrozumiał”. Czeka  na nas wielka pułapka : człowiek wierzący, to nie to samo co człowiek pobożny. Można szczycić się dużą ilością odmawianych dziesiątków różańca,  koronek, litanii do świętych itp., a nie być wcale człowiekiem wierzącym. Praktyki religijne nie świadczą o naszej wierze. Jeżeli za praktykami religijnymi nie idzie życie (uczynki miłości bliźniego) to jest to nic nie warta „fura śmieci”.

Wyznanie wiary to jasny i wyraźny znak (słowo, czyn) i świadectwo wiary, czyli przyznanie się do Jezusa przed ludźmi. Podstawowe słowo: WIERZĘ. A w co? W to wszystko, co podaje Kościół (Credo). Pamiętaj, nikt nie uczy się wiary jedynie przez wiedzę i znajomości, ale przez doświadczenie i życie. Sam musisz „wskoczyć do studni, zbadać głębie i odkryć wewnętrzną przestrzeń i czas”.

 

 

Źródła:

Pismo Święte Rz 4,3. Łk 1,38;

KKK nr 205-227,

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 25-32,

Katolicyzm A-Z s. 387-389.

 

Opracowała: Iwona Śliżewska