Nowoczesne pytanie: Czym jest katecheza, a czym ewangelizacja?

KKK: Przekazywanie wiary – katecheza

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): katecheta, katechizm, katechizować, cele katechezy, razem z innymi poznaję Pana Boga (temat katechetyczny)

 

Kiedy słyszymy słowa Jezusa, który posyła uczniów, by głosili ewangelię, powinniśmy czuć się powołani do tego, by również ewangelizować. Co tak naprawdę znaczy to słowo i czym różni się od katechizacji? Ewangelizowanie to tyle, co głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał za każdego człowieka. Jest to więc to pierwsze spotkanie człowieka wiary z tym, który tej wiary nie zna lub nie rozumie. Jest to moment, w którym niechrześcijanin poznaje zasadniczą „treść Ewangelii” – osobę Jezusa Chrystusa. Katecheza pochodzi zaś od greckiego słowa katecheo, które oznacza „wywoływać echo” albo „uczyć przy pomocy głosu”. Jest ona dalszym krokiem na drodze poznawania prawd wiary, wychowywania do nich i kształtowania postaw godnych człowieka, który poznał Chrystusa. Katecheza powinna prowadzić do tego, by rozważane Słowo Boże aktualizowało się w życiu człowieka.

 

Nie można pozostawać obojętnym wobec prawdy o Jezusie. Powinna ona w nas wywoływać echo – odpowiedź naszej wiary. Stąd coraz częściej postuluje się katechezę ewangelizacyjną, która najpierw dąży do autentycznego nawrócenia człowieka, który tylko wtedy może autentycznie przyjąć i zrozumieć prawdy wiary, które powinien w dalszym procesie pogłębiać. Najpierw wiarę trzeba wzbudzić, by przeprowadzić ją do stanu żywotności i dojrzałości. Nie dokona się to jednak bez świadectwa ludzi wierzących. Tylko bowiem przykłady autentycznego życia wiarą potrafi pociągnąć innych do Chrystusa.

 

Źródła:

Pismo Święte: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20)

KKK: 5-7, 24, 426-429, 2688

Dokumenty Kościoła: Jan Paweł II, adhortacja Catechesi tradendae; Paweł VI adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi

Myśl Świętego: Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz, odczułam silne pragnienie, by pracować dla nawrócenia grzeszników, pragnienie, które nigdy dotąd nie było we mnie tak żywe. Jednym słowem — poczułam, że w moje serce wstępuje miłość, potrzeba zapomnienia o sobie, aby móc sprawiać radość. I odtąd jestem szczęśliwa! – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Doczytaj: Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011 oraz Instrumentum Laboris, Watykan 2012

Obejrzyj: Misja (ang. The Mission), reż. Rolanda Joffé, 1986 r.

 

Opracował: Paweł Śliżewski