Nowoczesne pytanie: Jak Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem?

KKK: Objawienie Boże

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): Objawienie, Pismo Święte, Kościół, Słowo Boże, przymierze, Jezus Chrystus.

 

Dobry Bóg wciąż wychodzi naprzeciw człowiekowi. Na wiele sposobów nawiązuje kontakt z człowiekiem. Problem z tym, że to człowiek nie zawsze umie to dostrzec bądź po prostu, nie zależy mu na kontakcie z Bogiem. W Objawieniu Bożym, Bóg stopniowo odsłania swoje tajemnice. Czyni to przez wydarzenia i przez słowa. Wydarzenia, ukazujące kontakt Boga z człowiekiem to przede wszystkim przymierze, jakie zawarł Bóg z człowiekiem (Noe, Abraham, Mojżesz). Pełnią kontaktu Boga z człowiekiem jest przyjście na świat Jezusa- Syna Bożego. Święty Jan od Krzyża tak to podsumował: „Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia”. Naprawdę, mamy za co dziękować Bogu. Aż  do dnia dzisiejszego mamy z Bogiem kontakt przez Kościół i sprawowane w nim sakramenty. A Jego Słowo, wciąż żywe i aktualne znajdziemy w Piśmie Świętym. Powtórzę tutaj za św. Bernardem z Clairvaux, który powiedział, że Słowo Boże, „nie jest słowem spisanym i martwym, lecz Słowem Wcielonym i żywym”. Zachęcam do czytania, a sam się przekonasz, o tym prawdziwym i radosnym spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie.

 

Źródła:   KKK nr 53-61, 65-67;  Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 6-9, 18 ; Katolicyzm A-Z s. 299, s. 298

 

Opracowała: Iwona Śliżewska