Nowoczesne pytanie: Czy Bóg jest dobry dla człowieka?

KKK: Bóg objawia swój  „zamysł życzliwości”.

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): Objawienie, dobroć, łaska, sakrament.

 

Ale pytanie! Czy można w ogóle wątpić, w to, że Bóg jest dobry dla człowieka? Pomijając sam akt stwórczy przypatrzmy się, jaki jest Bóg gdy człowiek grzeszy, odchodzi od Boga.  Czyż nie nad wyraz miłosierny? Dający nadzieję i obietnice? A dzisiaj, czy jest inaczej? Wystarczy przypatrzeć się każdemu z sakramentów, ile tam Bożych prezentów. Nie mówiąc już o sakramencie pokuty. Spójrzmy na początek nr 51 Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości …”. Jeżeli mamy mówić o dobroci to chyba, nie ma wątpliwości co do tego, że Bóg jest wzorem dobroci. Nazwał nas swoimi dziećmi, usynowił. Każdy rodzic w tym miejscu, gdy pomyśli o swojej miłości do dziecka to aż trudno pojąć, że Bóg kocha jeszcze bardziej (pełniej). Przejawem dobroci Boga względem człowieka jest Jego zejście do naszego poziomu, czyli narodziny Jezusa, Boga – Człowieka. Bóg dał człowiekowi świat, Zbawiciela, Kościół, wolną wolę i duszę nieśmiertelną, jako przejaw swojej dobroci.  A czy my zasłużyliśmy na to wszystko, czy zapracowaliśmy? A może bardzo o to prosiliśmy? Odpowiedź jest nam dobrze znana. To Bóg w swej życzliwości (dobroci) obdarza człowieka wieloma darami. Łaska Boga uzdalnia człowieka do celów przewyższających jego naturę.

 

Źródła:   KKK nr 51-53;  Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 6; Katolicyzm A-Z  s. 232-233, 298.

 

Opracowała: Iwona Śliżewska