PSALM 10 (Wlg 9,22-39)

 

Modlitwa o wyzwolenie

 

Lamed

1 Dlaczego z dala stoisz, o Panie,

w czasach ucisku się kryjesz,

2 gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce

i ulega podstępom, które tamten uknuł?

(Nun)

3 Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,

bluźni drapieżca i pogardza Panem.

4 W pysze swojej powiada występny: „Nie pomści;

nie ma Boga”: oto jest całe jego myślenie.

5 Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;

Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;

parska na wszystkich swoich przeciwników.

6 Myśli on sobie: „Ja się nie zachwieję;

nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia”.

Pe

7 Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,

na jego języku udręka i złośliwość.

8 Siedzi w zasadzce przy drogach

i niewinnego zabija w ukryciu;

oczy jego śledzą biedaka.

Ain

9 Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;

zasadza się, by porwać ubogiego:

porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.

10 Schyla się, przysiada na ziemi,

a od jego przemocy pada ubogi.

11 Mówi w swym sercu: „Bóg nie pamięta,

odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy”.

Kof

12 Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!

Nie zapominaj o biednych!

13 Dlaczego występny gardzi Bogiem,

mówi w swym sercu: „Nie pomści”?

Resz

14 A Ty widzisz trud i boleść,

patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.

Tobie się biedny poleca,

Tyś opiekunem sieroty!

Szin

15 Skrusz ramię występnego i złego:

pomścij jego nieprawość, by już go nie było.

16 Pan jest królem na wieki wieków,

z Jego ziemi zniknęli poganie.

Taw

17 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,

umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

18 aby strzec praw sieroty i uciśnionego

i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

 

Komentarz:

Psalm 10 jest idealnym przykładem na to, że nie można czytać Pisma świętego wyrywkowo. W wersecie czwartym czytamy przecież, że „nie ma Boga”. Gdyby nie potraktować tego jako „wycinka” z kontekstu całego psalmu, można by wysunąć „przewrotny wniosek”, że nawet sama Biblia mówi, że Bóg nie istnieje. Na szczęście jest to tylko przytoczenie poglądów bezbożnika. Zresztą nie jedyne w tym psalmie. Prawie w całości, jest on bowiem mini kursem „jak myśli ateista”. Warto go z tej perspektywy rozważyć. Często rozmodlone osoby buntują się, że „żyją w trudnych czasach”, ponieważ wielu atakuje Boga i Kościół. Ten psalm pokazuje, że nie jest to zmorą dzisiejszych czasów, lecz nieustannym krzyżem wszystkich pokoleń osób wierzących. Zawsze znajdą się prześladowcy, którzy nie zwracają uwagi na Boże przykazania. Nie można więc lekceważyć tej „psalmowej lekcji”. W momentach, kiedy nasuwa się nam pytanie: „dlaczego Bóg milczy?”; sięgajmy po ten psalm i z ufnością powierzajmy się Bogu, który nie raz w historii pokazał, że „potrafi pisać prosto po krzywych liniach ludzkiego życia”.

 

Ks. Piotr Śliżewski