Św. Klemens Maria Hofbauer – „międzynarodowy” redemptorysta

Wspomnienie: 15 marca

Lata życia: 1751 – 1820
Patron: Warszawy, Wiednia i organizacji czeladniczych (piekarzy i cukierników)

Kim był?

Święty Klemens Maria Hofbauer łączy swoją osobą i działalnością trzy kraje: Czechy, Polskę i Austrię. Urodził się w Czechach, dostając na Chrzcie imię Jan. W 1787 r. utworzył w Polsce pierwszą placówkę Zgromadzenia Redemptorystów. Przez 21 lat św. Klemens działał jako niestrudzony apostoł Warszawy. Po wypędzeniu redemptorystów z Polski, w 1808 r., znalazł schronienie w Austrii, gdzie za swoją działalność zyskał sobie tytuł patrona Wiednia.

Dlaczego jest dla nas przykładem i w jaki sposób go naśladować?
Kiedy obserwuje się Jego życie, ciężko wpisać go w jakikolwiek „schemat świętości”. Jako wytrwały pielgrzym i gorliwy głosiciel Ewangelii,  sprawnie łączył głębokie życie wewnętrzne z intensywną działalnością. Nie był więc pierwszym, lepszym „katolickim aktywistą”. Jego współpraca z wiernymi świeckimi zaowocowała bowiem wieloma pięknymi, duchowymi dziełami. Można by rzec, że św. Klemens już prawie dwa wieki wcześniej dostrzegł potrzebę powstawania wspólnot w Kościele. Tworzył grupy świeckich misjonarzy, którzy apostołowali świadectwem własnego życia.

Także dzisiaj, św. Klemens zachęca każdego z nas, do świadczenia wiarą w Jezusa we własnym środowisku życia i pracy.

Złota myśl:

Gdy pewien człowiek zwymyślał św. Klemensowi i naubliżał, a potem plunął w twarz. On zachowawszy spokój, po otarciu twarzy stwierdził: „Tak, to dla mnie. Proszę teraz coś dla moich sierot”.

Opracowała Iwona Śliżewska