Święty Józef, Rzemieślnik – pracowity święty

Wspomnienie: 19 marca, 1 maja

Lata życia: zm. ok. 20

Patron: osób pracujących, Kościoła powszechnego, stolarzy.

Kim był?

Wielokrotnie widzimy obrazy św. Józefa, w których trzyma On w dłoniach różne narzędzia. Nigdy nie wyglądają one komicznie, ponieważ nie zostały tam umieszczone dla zabawy. W końcu „święty Stolarz” w pocie czoła pracował na utrzymanie swojej rodziny. Jak to na faceta przystało, praca była dla niego sposobem wyrażenia miłości. Czyż nie jest to bliskie każdemu odpowiedzialnemu mężczyźnie, na którego barkach spoczywa troska o byt materialny rodziny? Dla nich trudzi się i poświęca swoją ciężką pracę. Zamiast siedzieć przed telewizorem „w towarzystwie” pilota i puszki piwa, codziennie spędza wiele czasu na czynnościach, które zarówno kształtują jego ducha jak i urządzenia, z których będą korzystać inni ludzie.

Oczywiście, nie oznacza to, że św. Józef „gloryfikował” swoją pracę. Daleko mu było do spotykanej dzisiaj tendencji, stawania się niewolnikiem własnej pracy. Św. Józef nie sądził, że praca nadaje sens jego życiu. Tylko „częściowo” realizował w niej swoje człowieczeństwo.

Wpatrując się więc w jego przykład, warto zapamiętać, że praca jest środkiem „gromadzenia zasług dla nieba” a nie celem samym w sobie. Ma ona pomagać w drodze do świętości, a nie tę świętość zastępować…

Dlaczego jest dla nas przykładem i w jaki sposób go naśladować?
Wspomnienie św. Józefa jest „duchowym triumfem” pracy człowieka. Poprzez obchodzenie go, pokazujemy, że codzienne, uczciwe wykonywanie swoich obowiązków jest podstawą w duchowym rozwoju człowieka. Przypatrując się postaci św. Józefa wyraźnie zauważamy, że godziny spędzone na „dłubaniu w drewnie” stały się dla niego źródłem uświęcenia. Nazywany był dobrym stolarzem, ponieważ potrafił w swoim warsztacie „wyrzeźbić” bardzo przydatne, ojcowskie cechy. Ponadto, jako przykładny mężczyzna, wprowadzał w swój fach syna, Jezusa. Chrystus był utożsamiany z warsztatem swojego ziemskiego opiekuna (stąd występujący w Ewangeliach alias: cieśla z Nazaretu).

Złota myśl:

Nic nie powiedział w Ewangeliach, ale Ewangelista zanotował o Nim: „Mąż Jej [Maryi], Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym[…]” zob. Mt 1,19.