Nie tylko na majówkę!

 

Litania Loretańska jest jedną z najpopularniejszych i powszechnie odmawianych modlitw do Najświętszej Maryi Panny. Dla tego nabożeństwa szczególnie, w roku liturgicznym, zarezerwowany jest maj, zwany „miesiącem maryjnym”. Wtedy gromadzimy się w kościołach całej Polski, aby przez trzydzieści jeden dni, wyśpiewywać chwałę Matce Boga poprzez Litanię Loretańską. Popularne „majówki” są szczególną okazją do uczczenia Maryi, którą z krzyża Jezus uczynił również naszą Matką. To wszak uprawnia nas do zwracania się do Niej z naszymi sprawami i wzywania Jej pomocy.

W wezwaniach, które odnajdujemy w litanii, nazywamy Najświętszą Maryję Pannę, między innymi Matką Kościoła, Panną roztropną i czcigodną, Przyczyną naszej radości, Gwiazdą zaranną czy Królową Różańca Świętego. Błagamy ją tym samym, o wstawiennictwo w naszych sprawach i troskach, u jej Syna, a naszego Pana. Kiedy przypatrujemy się poszczególnym wezwaniom, zarysowuje się nam obraz Matki Syna Bożego, jako tej nieskalanej i godnej największej czci, którą Bóg uczynił Królową nieba i ziemi.

Warto pamiętać, że Litania Loretańska to nie mechaniczne powtarzanie kolejnych punktów z listy, ale szczególna forma zwracania się do Maryi, w której powinniśmy otworzyć nasze serca i z ufnością oraz miłością wołać do naszej Matki w niebie. Wcale nie musimy ograniczać naszej modlitwy tą litanią do miesiąca maja. Może stać się ona naszym codziennym wołaniem o wsparcie i pomoc, ale także dziękczynieniem za obecność Maryi w naszym życiu. Podziękujmy Jej za łaski, które od Niej otrzymujemy! Polacy są przecież często nazywani narodem maryjnym, który Ją wyjątkowo umiłował, a przez to zajmuje w sercu Matki szczególne miejsce. Najdobitniej świadczy o tym wezwanie „Królowo Polski”, które pięknie podsumowuje Litanię Loretańską.

 

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com