Co warto wiedzieć o Biblii?

Najczęściej czytaną, analizowaną i tłumaczoną księgą (przekłady na ponad tysiąc języków!) jest Biblia. Każdego roku sprzedaje się w Polsce wiele tysięcy jej egzemplarzy. Skąd bierze się ta popularność? Dlaczego księga Pisma Świętego jest wciąż aktualna? Jak można się przygotować do jej czytania? I w jaki sposób należy interpretować to zachwycające dzieło?

Biblia to cała biblioteka!

Biblia składa się z wielu ksiąg. Jej grecka nazwa ta biblia oznacza „księgi” w liczbie mnogiej. Złożona jest z mitycznych, epickich lub historycznych opowiadań, kodeksów, wywodów genealogicznych, poematów, ksiąg mądrościowych, proroctw, wizji, modlitw, hymnów. Jej redakcję zaczęto prawdopodobnie w  VIII w. przed Chrystusem, a zakończono około roku 100 ery chrześcijańskiej. Początkowo księgi zostały spisane osobno. Później nieustannie interpretowano je i przepisywano. Następnie stopniowo łączono je i przyporządkowywano. Biblia opowiada o żydach, ale i o chrześcijanach (nawet jeśli żydzi nie uznają ksiąg mówiących o Jezusie, odrzucając Nowy Testament). W Koranie również odnajdujemy historię Abrahama, Mojżesza, postać Maryi (Myriam) i Jezusa (Aissa), a także wiele innych zapożyczeń.

 

Tłumaczenie: Marzena Radomska

Fragment książki: „Wiara w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik chrześcijanina”

Zobacz: http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2924