Litania do św. Józefa – Lekcja zaufania

Świętemu Józefowi, który na kartach Pisma Świętego, nie wypowiada ani jednego słowa, Kościół przyznaje jedno z naczelnych miejsc pośród niezliczonej rzeszy świętych i błogosławionych. Jego postać ściśle łączy się z Najświętszą Maryją Panną i Jezusem, dla którego Józef stał się przybranym ojcem. O niezwykłych cnotach tego Świętego, dowiadujemy się z opisanych w Ewangelii wydarzeń, których był uczestnikiem. Na tej podstawie jawi się nam obraz Józefa wiernego Bogu, odpowiedzialnego, sprawiedliwego, kochającego i wypełniającego wolę Boga w każdych okolicznościach. Mężczyzna ideał, którego przy swoim boku chciałaby mieć każda kobieta, będący oparciem i ostoją dla swojej rodziny.

Święty Józef stał się patronem między innymi rodzin, pracujących, umierających oraz samotnych, którzy zwracają się do niego w sprawach sercowych. Dla mnie osobiście święty Józef jest jednym z tych świętych, do których zwracam się najczęściej z wielkim zaufaniem. Jedną z moich ulubionych modlitw, pośród wielu jakie już powstały, jest litania do tego Świętego, do odmawiania której bardzo chciałabym zachęcić wszystkich. Święta Teresa z Avila, która odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Świętego Józefa mówiła: Kto z was nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona.

       Modląc się i patrząc na człowieka, który był mężem Maryi, możemy nauczyć się całkowitego zaufania Bogu, takiego jakie On posiadał. Możemy nauczyć się iść za głosem Boga i mówić Mu „tak”, nawet wbrew logice i ludzkiemu rozumowaniu. Kiedy wszystko w życiu idzie nam nie tak, kiedy wątpimy w Boży plan, nie ma chyba lepszej drogi niż zwrócenie się do świętego Józefa, który swoją misję i powołanie wypełnił w stu procentach, niezrażony mnożącymi się przeciwnościami. On, troskliwy opiekun i obrońca małego Jezusa, weźmie również w szczególną opiekę, zwracających się do niego z ufnością.

 

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com