DAREMNE POSZUKIWANIA UCIECH TEGO ŚWIATA

 

Wielu ludzi podważa istnienie Boga. Odrzuca Jego obecność,
a kiedy przedstawiane są im dowody na Jego istnienie, próbują zepchnąć Go z piedestału, zajmując Jego miejsce. Ich serca wypełnione są pychą, która rozszerza się, która pochłania całego człowieka… Sprawia, że człowiek „chce” i „pragnie” coraz więcej. Przestaje myśleć o Bogu, o tym, co istotne w życiu.

 

Szuka czegoś w zamian (pieniędzy, władzy, popularności), spełnia swoje wszelkie zachcianki, ale ciągle „czegoś” mu brakuje. Odczuwa pustkę. Daremnie poszukuje uciech tego świata, co jest przejawem pychy.

Pycha w sercu człowieka sprawia, że człowiek sam chce być „władcą” i „panem” całego świata… Pycha wznosi go ponad wszystko. Nie wie on tylko, że im bardziej angażuje się w kroczenie tą drogą, tym bardziej upada.

Było (i jest) wielu ludzi, którzy chcieli być bogami, a tylko Jeden Bóg zechciał stać się Człowiekiem.

Jego pokora jest wzorem dla ludzkości. Można powiedzieć, że dzięki swojej „niestandardowości” stała się swego typu wyrzutem sumienia.

 

Nieraz wątpimy w istnienie Boga, czasem stawiamy dobra doczesne na pierwszym miejscu, zapominając w tym wszystkim o Nim…. Stawiamy swoje zadania i zamierzenia wyżej od Jego planów, czyniąc siebie bogiem.

Bądźmy osobami pokornymi, bo w sercu człowieka pokornego jest porządek. Serce pokornego chociaż pyta, czy Bóg istnieje, traktuje to jako „pytanie retoryczne”. Poprzez nie motywuje się do coraz głębszego szukania Stwórcy.

 

Dagmara Krasowska

Blogerka

Daga[.]blog[.]deon[.]pl