Kto napisał Biblię?

Tradycja przypisuje pięć pierwszych ksiąg Mojżeszowi, księgę psalmów – Dawidowi, pozostałe – prorokom i innym autorom. Dziś wiemy, że kompletowanie Biblii było długim i złożonym procesem, związanym z  przejęciem tradycji przekazów ustnych, kronik królewskich lub myśli nowych szkół filozoficznych. Teksty te były dostosowywane, ich treść ustalała się wraz z upływem czasu, mniej więcej w drugim wieku przed narodzeniem Chrystusa. Na skutek robienia dopisków i kolejnych redakcji treść Biblii podlegała zmianom, i to jest powodem różnic w księgach chrześcijan i żydów. Chrześcijanie wierzą, że to Bóg przemawia do nas poprzez karty Biblii.

Biblia żydowska…

Dla żydów Biblia także jest księgą świętą. Biblia żydowska składa się z 24 ksiąg spisanych po hebrajsku. Podzielona jest na trzy części: Prawo (Torę), Proroków i Pisma. W judaizmie pięć pierwszych ksiąg Biblii zawiera podstawowe teksty, które regulują i nadają rytm życiu wiernych. Jednak w tym przypadku prawo nie ma formy kodeksu, lecz jest narracją obrazującą relacje narodu izraelskiego z Bogiem.

…i chrześcijańska

Naszą erę zapoczątkowało przyjście na ziemię Jezusa, Syna Bożego, którego królestwo nie jest z tego świata. Przyszedł On na świat, żeby zbawić grzeszną ludzkość. Pierwszym chrześcijanom zawdzięczamy świadectwa o  Jezusie (Ewangelie) i  o powstaniu pierwszych gmin chrześcijańskich (Dzieje Apostolskie) oraz Listy skierowane do nowo powstających wspólnot. Zbiór ten stanowi dla chrześcijan drugą część Biblii, która nazywana jest Nowym Testamentem. Składa się ona z 27 ksiąg. Dla ludzi poszukujących Boga Biblia jest skarbnicą wiedzy.

 

Tłumaczenie: Marzena Radomska

Fragment książki: „Wiara w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik chrześcijanina”

Zobacz: http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2924