Nowoczesne pytanie: Po co mi sakramenty? Co dzięki nim otrzymuje?

KKK: Sakramenty wiary

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): sakramentalność, widzialny znak łaski Bożej,  Po co sakramenty? (temat katechetyczny)

 

Nasze życie, katolików, przeplata się z sakramentami, które otrzymujemy w darze od Kościoła. Przyjmujemy je z własnej woli, woli rodziców, a czasem niestety z niezrozumiałego pędu – jak lemingi. Przyjmujemy je bierni, pełni niezrozumienia dla wszystkich tych znaków, które wkoło nas się dzieją. Czym są więc te sakramenty? I dlaczego w ogóle ich potrzebujemy?

 

Sakramenty nie są jakimiś magicznymi formułami, gestami przekazującymi nieokreśloną energię. Nie mają w sobie mocy wynikającej z nadprzyrodzonych sił – a przekazywanymi przez potężnego czarownika – księdza, dzięki czynionym przez niego tajemnym gestom. Ksiądz jest tylko przekazicielem łaski Chrystusa. Nawet najbardziej grzeszny kapłan sprawuje sakramenty ważnie. Skoro więc to nie jego świętość, ani czynione przez niego gesty, to co sprawia, że sakramenty mogą coś w nas zdziałać? Sakramenty wypływają z naszej wiary i tę wiarę umacniają. To nasza gotowość na ich przyjęcie – stan łaski uświęcającej, pozwala Bogu w nas działać i czynić w naszym życiu wielkie rzeczy.

 

Sakramenty towarzyszą więc naszemu wzrastaniu w wierze. Chrzest włącza nas we wspólnotę Kościoła, Eucharystia wzmacnia nas by razem z tą wspólnotą podążać do nieba. Bierzmowanie daje nam dary potrzebne, by mężnie otrzymaną wiarę wyznawać, a namaszczenie chorych podtrzymuje nasze siły, kiedy słabnie nasze ciało i duch. W sakramencie pokuty podnosimy się z upadków, gdy nie współpracujemy z łaską otrzymaną w poprzednich czterech. Zaś nasze życiowe powołanie, społeczną rolę, którą chcemy z Bożą pomocą pełnić, umacnia sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. Sakramenty z wiary wypływają i wiarę umacniają, będą więc bezużyteczne dla człowieka, który tej wiary nie pragnie.

 

 

Źródła:

Pismo Święte: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

KKK: 1131, 1133,1134

Dokumenty Kościoła: Sacrosanctum Concilium 59, Bulla o unii z ormianami Exsultate Deo, PIUS XII Encyklika Mediator Dei Et Hominum rozdział II.

Myśl Świętego: „Zstępujemy do wody obciążeni grzechami i brudem, a wychodzimy z niej z duchem wzbogaconym bojaźnią i nadzieją w Jezusie, aby przynosić owoc w sercu”

List Barnaby XI,9

Doczytaj: „O artykułach wiary i sakramentach Kościoła”, tłum. P. Milcarek, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), „Tomasz z Akwinu. Opuscula”, „Opera Philosophorum Medii Aevi”, t. 9, fasc. 1, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 37-61.

Obejrzyj: Projekt dominikanów: Poznaj moc siedmiu sakramentów – http://7pierwszych.pl/

 

Opracował: Paweł Śliżewski