Nowoczesne pytanie: Jak modlitwa wpływa na moją wiarę?

KKK: Modlitwa w życiu wiary

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): modlitwy, rodzaje modlitwy, po co modlić się, Módlcie się z moją Matką. Różaniec , Modlitwa wyrazem wiary w Boga (temat katechetyczny)

 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo konkretna i jasna: modlitwa jest wyrazem mojej wiary w Boga. Ktoś nawet powiedział, że modlitwa jest jak oddychanie. Żyjesz więc oddychasz, wierzysz więc modlisz się. Modlitwa jest osobową relacją z Bogiem. To rozmowa z Kimś, kogo kocham i potrzebuję. W wielkim błędzie jest ten, kto mówi, że nie ma czasu na modlitwę. Zapomniał, że znak krzyża uczyniony na sobie to już modlitwa, że akty strzeliste (np. „Jezu ufam Tobie” ) to też modlitwa. Modlitwa i życie chrześcijanina są nierozłączne. Zacytuję tutaj św. Jana Chryzostoma, który powiedział, że …. „można modlić się często i gęsto. Nawet na targu czy  w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też  kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu”…… Widzimy więc jasno, że niezbędnym elementem modlitwy jest to, że pamiętam o mojej nierozerwalnej łączności z Bogiem i przywołuję Go i zapraszam do wszystkich przestrzeni mojego życia. Ktoś mądry powiedział, że „każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli”. Mamy różne formy modlitwy. Są to: błogosławieństwo, adoracje, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Nie zapominajmy, że szczytem i źródłem modlitwy jest Eucharystia. Mamy wiele świadectw uzdrowień, nawróceń, cudów i wszędzie niezbędna była modlitwa (Różaniec, Nowenna, Koronka, Litania…) i wiara. Nie jeden raz z ust Jezusa usłyszeliśmy: „ Twoja wiara cię uzdrowiła”. A siostra Faustyna z taką gorliwością przekazywała światu orędzie miłosierdzia i słowa Jezusa: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę (Koronka do Miłosierdzia Bożego), której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci”. Bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że modlitwa to nieodłączny element naszej wiary.

 

Źródła:

Pismo Święte

KKK  nr 2607-2616,

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 550,  572, 576,

Katolicyzm A-Z s. 277-280.

 

Opracowała: Iwona Śliżewska