Nowoczesne pytanie: Czy Bóg chciał zbawić człowieka w jednym momencie?

KKK: Etapy Objawienia

Pytanie dotyczy ( słowa kluczowe): Objawienie, Boży plan zbawienia, ekonomia zbawienia, zbawienie.

 

Zdecydowanie NIE. Bóg jest tak dobry i mądry, że wie, iż człowiek nie byłby w stanie przyjąć tego wszystkiego, co Stwórca zaplanował dla swojego umiłowanego stworzenia. Pismo Święte mówi nam, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg dla nas przygotował w wiecznej szczęśliwości ( por.  1 Kor 2, 6-15 ).  Bóg stworzył wszystko w doskonały sposób. Etapami chciał wprowadzić człowieka do pełni szczęścia. Powinniśmy mieć do Niego bezgraniczne zaufanie i być Mu posłuszni. Celem Boga jest nasze szczęście. Nasze szczęście to radość Boga. Bóg zaufał swemu stworzeniu dając mu wolną wolę. Niestety człowiek zawiódł. Tak, więc Boży plan zbawienia uległ „modyfikacji”. Człowiek, przez podszepty szatana popadł w wątpliwość, niewierność. Bóg różnymi sposobami próbował dotrzeć do człowieka, wciąż chciał przekonać człowieka o Swojej bezgranicznej miłości, chęci zbawienia i wiecznej szczęśliwości. Na różne sposoby wskazywał drogę do Siebie. Posługiwał się osobami, by ukazać Swoją wolę (między innymi prorokami, mędrcami, królami). Wybrał Izrael, który od przymierza pod Synajem stał się Ludem Bożym, w ten sposób objawił się dla dobra całej ludzkości. Nie da się uczynić niczego, co piękne i ważne w jednym momencie, tak też Bóg etapami doprowadza do zbawienia. Nowy Testament to okres dziejów Objawienia, w którym Bóg przemawiał do ludzi przez Jezusa Chrystusa. Boży Syn tyle trudu włożył w to, by pośród codzienności ukazać ludziom cel naszego ziemskiego życia (nauczanie w przypowieściach, kultywowanie tradycji i zwyczajów tamtych czasów). Tak odsłania nam się „pedagogia Boża”, która objawi się w pełni w chwili śmierci, gdy każdy z nas spotka się z Bogiem „twarzą w twarz”.

 

Źródła:  Pismo Święte 1 Kor 2, 6-15,  KKK nr 55-64;  Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 7-9; Katolicyzm A-Z  s. 298.

 

Opracowała: Iwona Śliżewska