PSALM 21(20)

 

Dziękczynienie i modlitwa za króla

 

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2 Panie, król się weseli z Twojej potęgi,

jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!

3 Spełniłeś pragnienie jego serca

i nie odmówiłeś błagania warg jego.

4 Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami,

koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.

5 Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś

długimi dniami na wieki i na zawsze.

6 Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,

ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.

7 Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,

napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

 

8 Król bowiem w Panu pokłada nadzieję

i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.

9 Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów;

niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.

10 Uczyń ich jakby piecem ognistym,

gdy się ukaże Twoje oblicze.

Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie,

a ogień niechaj ich strawi!

11 Wytrać ich potomstwo z ziemi,

usuń ich plemię spośród synów ludzkich!

 

12 Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,

choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,

13 bo Ty ich zmusisz do ucieczki,

z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.

14 Powstań, Panie, w swej potędze,

chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.

 

Komentarz:

O psalmie 21 można by było powiedzieć, że nie przystaje do naszych realiów. Minęły już przecież czasy średniowiecza z kamiennymi warowniami i królami zasiadającymi na tronach. Dzisiejsi władcy nie posiadają takich kompetencji jak kiedyś. Współczesnym „królom” pozostały tylko godności, honory oraz „vip-owskie” miejsca na wielkich państwowych uroczystościach ( patrz: np. Wielka Brytania, Hiszpania). Mając to w świadomości, należy więc zapytać, czy powyższy psalm nie stracił już swojego „terminu ważności”?

Nic podobnego. Wydaje się, że każdy z nas jest w jakimś sensie „królem”. Są bowiem w naszej codzienności przestrzenie, o których decydujemy tylko i wyłącznie my. U młodego człowieka może to być własny pokój, zaś w wypadku trochę starszej osoby: dom, samochód, ogród działkowy itp. Patrząc na królowanie z tej perspektywy, zdaje się, że ten psalm nabiera nowego sensu. Zachęca wtedy do współpracy z Bogiem w naszym królowaniu. To czasami „małe niby-nic” może stać się pięknym sposobem oddawania chwały Bogu.

Zresztą, nie jest to jedyny sposób odczytania psalmu 21. Słowo „król” można w nim zamienić na „Chrystus”. Gdy to uczynimy, spojrzymy inaczej na królowanie Jezusa…

 

Ks. Piotr Śliżewski