Św. Cyryl Jerozolimski – “Etatowy” wygnaniec

Lata życia: 315-386
Wspomnienie: 18 marca

Kim był?
Cyryl pochodził z rodziny chrześcijańskiej. Święcenia diakonatu przyjął w 334 roku z rąk biskupa Jerozolimy, a 10 lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Wykazywał nieprzejednaną postawę wobec arian, zwalczając głoszone przez nich herezje. Z tego powodu został aż trzykrotnie wygnany z Jerozolimy. Pozostawił po sobie dwie serie katechez: dla katechumenów i dla ochrzczonych. Wyłożył w nich naukę Kościoła o chrzcie świętym, bierzmowaniu i Eucharystii. W 1882 roku Papież Leon XIII  ogłosił św. Cyryla Jerozolimskiego doktorem Kościoła.

Dlaczego jest dla nas przykładem i w jaki sposób go naśladować?
Cyryl doskonale wiedział, że okazując wierność swoim poglądom, będzie narażał się kolejnym cesarzom ariańskim. Twierdził, że “pokusa podobna jest do głębokiej i trudnej do przejścia wody“. Mimo tego nie pozwolił się “zatopić” i pozostał niezłomny, przez co wiele lat spędził na wygnaniu. Pamiętaj o św. Cyrylu, gdy i tobie przyjdzie zmierzyć się z pokusą rezygnacji z własnych wartości dla bardziej wygodnego i przyjemnego życia.

Złota myśl:

“Gdy Chrystus Pan sam oświadczył o chlebie: To jest ciało moje, któż by śmiał o tym wątpić?”