CEL
Zmobilizowanie uczniów do uważnego słuchania Ewangelii. Kostka
umożliwia losowo wybór sposobu przeanalizowania przez uczniów
usłyszanej Ewangelii oraz ustosunkowania się do danej treści.

WYKONANIE
Na sześcianie wykonanym z twardego brystolu umieszcza się polecenia
skierowane do uczniów:
~ Odpowiedz na pytania dotyczące usłyszanego Słowa Bożego
~ Co w usłyszanym Słowie wydaje ci się najważniejsze?
~ Zadaj pytania do usłyszanego Słowa Bożego.
~ Opowiedz gestem treść Ewangelii.
~ Która z osób z Ewangelii zainteresowała cię i dlaczego?
~ Spróbuj powtórzyć Słowa Jezusa

PROPOZYCJA PRACY Z PLANSZĄ
Kostka wykorzystana może być na wszystkich poziomach nauczania
religii. Katecheta wykorzystuje kostkę jako formę sprawdzenia poziomu
zrozumienia treści Ewangelii i pobudzenia do refleksji nad usłyszanym
Słowem Bożym. Polecenie pierwsze i trzecie aktywizuje uczniów mogących
zadać pytanie kolegom. W klasach młodszych uczy formułowania
pytań oraz udzielania.

 

Z Ewangelią za pan brat
Kliknij tutaj aby pobrać materiał