Ks. Piotr Śliżewski tłumaczy, czym jest kanon Pisma świętego.