Źródło Miłości

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa została rozpowszechniona na świecie w XIX wieku. Rozważając okoliczności jej powstania, warto cofnąć się dwa wieki wcześniej. W tamtym okresie w Europie panowała zaraza, na którą umierało bardzo wielu ludzi. Ta śmiertelna choroba dotarła również do Marsylii, we Francji. Tamtejszy biskup, w obliczu ogromnej tragedii, postanowił zwrócić się o ratunek do Serca Pana Jezusa. Wówczas to rozpoczęto odmawianie modlitw błagalnych w intencji ustania zarazy. Cała tamtejsza diecezja, specjalnym dekretem biskupa, została poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusa. Od tego momentu choroba dziesiątkująca ludność zaczęła szybko ustępować. Sama litania, powstała jako modlitwa dziękczynna za zatrzymanie się tej strasznej zarazy i ocalenie ludzi.

Współcześnie, miesiącem szczególnie poświęconym Sercu Jezusa, jest miesiąc czerwiec. Wtedy ze szczególną intensywnością odmawiamy tę właśnie litanię. Modlitwa ta jest też ściśle związana z praktyką pierwszych piątków miesiąca, czyli dniami, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć Sercu Jezusowemu. Błagamy w nie o potrzebne łaski oraz poprzez modlitwę wynagradzamy za grzechy. W jednej ze znanych pieśni śpiewamy: Serce Twe, Jezu, miłością goreje, Serce Twe w ogniu miłości topnieje. Słowa te najlepiej oddają istotę miłości Boga do człowieka. Serce Jezusa jest symbolem ogromu Miłosierdzia i miłości, jakie ma On dla nas i całego świata.

Najbardziej znana z szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego jest św. Małgorzata Maria Alacoque. To właśnie jej, podczas pierwszego z objawień Pan powiedział: Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia.

Każdy z nas pragnie w życiu przede wszystkim miłości. Odnajdujemy ją w Jezusie, którego Serce tak bardzo nas ukochało. W uświadomieniu sobie, jak wielka i nieskończona jest to miłość pomoże nam Litania do Jego Najświętszego Serca. Kiedy chcesz poczuć się kochany miłością, jakiej nie da Ci żaden człowiek, nawet najwspanialszy mąż czy najbardziej oddana żona, zwróć się ku Temu Sercu. To tam pulsuje źródło Miłości.

 

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com