Gorzkie żale, przybywajcie!

Gorzkie Żale to wielkopostne nabożeństwo, którego początki sięgają okresu baroku w Polsce. Do rozpropagowania tych nabożeństw przyczynili się, w szczególny sposób, księża misjonarze św. Wincentego a Paulo. Z czasem stały się one popularne w całym kraju. Obecnie są stałymi „punktami programu” Wielkiego Postu w naszych kościołach, kiedy śpiewamy je przez sześć kolejnych niedziel, przygotowując się tym samym do Wielkanocy. Gorzkie Żale składają się z trzech części: pierwszej tzw. Pobudki, drugiej czyli hymnu o męce Pańskiej i trzeciej, którą stanowią lamentacje, w tym rozmowa duszy z bolesną Matką. Kończymy trzykrotnym śpiewem: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To nabożeństwo o charakterze pokutnym ma szczególny wymiar. Tekst, który większość z nas, zna już na pamięć, odświeżając go sobie co roku, pozwala głęboko wejść w wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu, kiedy to Jezus, został umęczony i umarł za nasze grzechy. Gorzkie Żale połączone ze specjalnymi kazaniami pasyjnymi to okazja to szczególnej kontemplacji cierpień naszego Pana. Jak sama nazwa tego nabożeństwa wskazuje, pobudza ono do szczerego żalu za popełnione grzechy, za wszelkie zło. Warto znaleźć czas, zaledwie te sześć razy w roku, bo tyle tych nabożeństw jest przewidzianych w Wielkim Poście, aby śpiewając, poruszyć własne serce i wczuć się w mękę Jezusa. Niech przykładem będzie dla nasz święty Rodak, papież Jan Paweł II, który zarówno Drogę Krzyżową, jak i Gorzkie Żale odprawiał, nie tylko w Wielkim Poście, ale cały rok! Prośmy Pana, aby pozwolił nam w tym szczególnym czasie wejść w przepaść Jego męki. A Matkę Najświętszą, aby dozwoliła nam ze sobą płakać.

 

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com