Akt pokuty – jego wielkie znaczenie we Mszy świętej

 

Ów akt wynika z chęci przeproszenia Boga za popełnione grzechy. Problem mają Ci, którzy takiej potrzeby nie odczuwają. Według ks. Nadolskiego bycie człowiekiem oznacza możliwość powiedzenia mea culpa(„moja wina”). Jest to bardzo ważne! Kościół nie szuka sposobów na samousprawiedliwienie chrześcijan, lecz karze stanąć z własnym grzechem przed Bogiem. To pozwala wejść każdemu z nas w doświadczenie  marnotrawnego  syna  z  przypowieści  św.  Łukasza i odczuć troskę Boga Ojca, który, odpuszczając grzechy, daje nam nową szatę. Dobitnie opisuje to również Henri J.M. Nouwen, który w słowach „Panie, zmiłuj się nad nami” widzi szansę innego spojrzenia na nasze życiowe porażki. Twierdzi, że błaganie o miłosierdzie jest możliwe tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że my też nieźle „nabroiliśmy” i nie możemy obwiniać wszystkich świętych za nasze cierpienia. Takie podejście pokazuje nam własny udział w grzeszności świata. Oczywiście, nie jest to czynione po to, by nas „dobić”, lecz w celu dobrego przyjęcia przez nas Bożego miłosierdzia.

 

Ks. Piotr Śliżewski

Fragment książki „Jak owocnie uczestniczyć we Mszy Świętej?”.

zobacz książkę