Ikona: św. Maria Magdalena

obraz dostępny w e-religijne.pl : zobacz

 

Ciekawostki około historyczne:

  • Urodziła się w Magdalii, wsi położonej cztery kilometry na północny-zachód od Teberiady w Syrii. Stąd pochodzenie jej imienia.
  • Ewangelia św. Łukasza opowiada o tym, że za Jezusem chodziło „dwunastu i kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób: Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wielu innych, które służyły im majętnościami swymi.
  • To św. Marii Magdalenie, jako pierwszej, objawił się Jezus po swoim zmartwychwstaniu i posłał ją, aby ogłosiła tą radosną wieść Apostołom.
  • Jej kult jest powszechny zarówno w religii prawosławnej jak i Kościele rzymskokatolickim. Należy do bardzo popularnych świętych.

Symbolika – wymowa:

Na ikonie św. Maria Magdalena odziana jest w czerwono – białe, bogato zdobione szaty, a jej długie włosy okrywa biała chusta. Podkreśla to jej rolę w uczestniczeniu w życiu, męce i śmierci Jezusa Chrystusa oraz w szerzeniu Ewangelii. W swojej prawej ręce trzyma naczynie z olejkiem. Jest to nawiązanie do opisanej w Ewangelii sceny po śmierci i pogrzebaniu Jezusa. Wówczas to ona i Maria, matka Jakuba i Salomea, kupują wonności i udają się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Znana jest również biblijna scena namaszczenia przez nią stóp Chrystusa, jako wyraz skruchy ze strony grzesznicy.

 

Do czego zachęca nas św. Maria Magdalena?

Św. Maria Magdalena jest znana, jako nawrócona grzesznica. To z niej, jak podaje Ewangelista Łukasz, Jezus wyrzucił siedem demonów. Wtedy to następuje punkt zwrotny w życiu Marii Magdaleny. Jako ta, której tyle zostało wybaczone, kocha Jezusa całym swoim sercem i idzie za Nim, aż na Golgotę. To ona jako jedna z niewielu, wytrwała pod krzyżem, a później jako pierwsza spotkała Zmartwychwstałego. Uczy nas jak podążać w życiu za Jezusem. Jest przykładem na potwierdzenie słów: choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Pokazuje, że każdy, to prosi o wybaczenie grzechów, dostępuje Bożego Miłosierdzia.

 

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com