PSALM 12 (11)

 

Wśród zakłamanego świata

 

1 Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

2 Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,

zabrakło wiernych wśród ludzi.

3 Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,

mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

4 Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne

i język pochopny do zuchwałej mowy.

5 Tych, którzy mówią: „Naszą siłą język,

usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?”

6 Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –

mówi Pan: „Teraz powstanę

i dam zbawienie temu, który go pożąda”.

7 Słowa Pańskie to słowa szczere,

wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,

siedmiokroć czyszczone.

 

8 Ty nas zachowasz, o Panie,

ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

9 Występni krążą dokoła,

gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

 

Komentarz:

Nie raz doświadczyliśmy w swoim życiu obmowy. Czasami „czara goryczy” tak się przelewała, że mieliśmy wrażenie, że nie ma na ziemi ludzi uczciwych. Krzyczeliśmy wtedy do Boga z prośbą o pomoc, by nas uratował od ludzi, których słowa mają trzecie, a może i „czwarte dno”. Ten psalm pozwala nam zachować umiar w tych emocjach. Skoro powstał on tak dawno temu, a potem był przekazywany z pokolenia na pokolenie, oczywistym jest fakt, że ktoś oprócz nas się z nim utożsamiał. Bardzo uspokaja świadomość, że tysiące ludzi ( a może nawet i więcej) przeżywały i przeżywają podobne prześladowania. Dosłownie, tak jak my. Dzięki tej wiedzy możemy być ustrzeżeni od bardzo groźnej „choroby” robienia z siebie „jedynych sprawiedliwych”. Musimy pamiętać, że nigdy nie jest tak, że pewne sytuacje są tylko naszym doświadczeniem. Tym bardziej, gdy jesteśmy katolikami. Przeświadczenie, że jest z nami Kościół świętych w niebie, Kościół oczyszczający się w czyśćcu oraz Kościół walczący tutaj na ziemi, naprawdę dodaje otuchy. Pozwala z jeszcze większą stanowczością „bronić” woli Bożej, w tym często zakłamanym świecie.

 

Ks. Piotr Śliżewski