Akt zawierzenia rodziny św. Andrzejowi Bobobli
Święty Andrzeju Bobolo, wyznając naszą wiarę,
przebaczając sobie wzajemnie wszystkie urazy,
słabości i wady pragniemy zawierzyć Tobie nas samych,
naszą rodzinę i nasz dom. Miej w opiece naszą wiarę,
bądź na straży chrześcijańskiej miłości, broń przed
lekceważeniem Bożych przykazań, pobudzaj do coraz
gorliwszego życia chrześcijańskiego.

Ty jesteś mocny Bogiem, dlatego z nadzieją powierzamy
się Tobie i chcemy być otoczeni Twoją szczególną opieką.
W duchu zawierzenia chcemy modlić się do Boga przez
Twoje wstawiennictwo za Kościół święty, za Ojca Świętego,
biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice i kleryków,
za naszą Ojczyznę i wszystkich, którzy mieszkają w Polsce,
za Metropolię Warszawską, za jej pasterzy i wszystkich wiernych.

Chcemy modlitwą pomóc naszej parafii. Obejmujemy swą intencją
naszych kapłanów, zakonników i siostry zakonne, każdą rodzinę.
Wołamy o pomoc dla chorych, zagubionych. Pragniemy, byś modlił
się za nasze dzieci, naszą młodzież, nasze małżeństwa,
za osoby samotne.

Poprzez te słowa modlitwy chcemy odnowić nasze
chrześcijańskie powołanie i trwać w tym dobru,
które stało się udziałem naszego domu.

Zaprowadź nas, święty Andrzeju, do Jezusa i Maryi.
Pomóż nam kochać Kościół. Otaczaj nas swoją opieką,
byśmy jak najlepiej wypełnili wolę Bożą, byśmy po trudach
ziemskiej wędrówki mogli wejść do królestwa Bożego,
w którym Ty jesteś już od tylu wieków. Skieruj nasze myśli,
pragnienia, czyny i słowa ku chwale Bożej i czci
Matki Niepokalanej. Niech nasze życie po spotkaniu
z Tobą będzie żywym świadectwem przeżywania godności
dziecka Bożego i szukania zbawienia w Kościele Chrystusa,
naszego Pana. Który żyje i króluje przez wszystkie
wieki wieków.

Amen.