Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

 

Na początku:

 

 

Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Wierzę w Boga…

 

 

Na dużych paciorkach:

 

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze
i świata całego.

 

 

Na małych paciorkach:

 

 

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.

 

 

Na zakończenie (3 razy):

 

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie”
(Dzienniczek Bł. s. Faustyny 1,93).