Ikona: Matka Boża Szkaplerzna

ikona dostępna w e-religijne.pl : zobacz

 

Ciekawostki około historyczne:

  • Inna nazwa to ikona Dziewicy Kontemplacji, Królowej i Ozdoby Karmelu. Była unikalnym dziełem karmelitanek bosych z klasztoru rytu bizantyjskiego Harissa w Libanie. Obecnie znajduje się ona w klasztorze karmelitów bosych w Desierto de las Palmas w Hiszpanii.
  • Została wykonana zgodnie z wymogami klasycznej ikonografii, lecz nie jest pierwszą próbą wyobrażenia Dziewicy według kanonów ikonograficznych prawosławia
  • Karmelici wzywają Maryję jako Matkę, Królową i Ozdobę Karmelu. Nazywają Ją także Siostrą, gdyż zgodnie ze starodawną interpretacją Reguły Karmelitańskiej, bracia Błogosławionej Dziewicy Maryi żyją Jej życiem, poprzez np. rozważanie Słowa Bożego czy wytrwałą pracę.

Wymowa – symbolika:

Maryja przedstawiona jest na ikonie, jako postać wysmukła, piękna i majestatyczna. Stoi na obłoku, który zapowiadał Ją w Starym Testamencie, jako tą, która ma zesłać deszcz łask przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Złote buty, które ma na stopach, wskazują na Jej królewską godność.  Szata Maryi to tutaj habit charakterystyczny dla Zakonu Karmelitów. Brązowa tunika wskazuje na surowość życia, a biały płaszcz to znak czystości i uczestnictwa w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Centrum ikony stanowi Jezus, znajdujący się w złotym kręgu, na tle białego płaszcza Maryi. Jego oblicze jest pełne miłości. Boską i człowieczą naturę Jezusa mają wskazywać Jego biało – czerwone szaty. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma zwój ze Słowem Bożym. W aureolę jest wpisany krzyż i trzy litery greckiego alfabetu, będące skrótem imienia Boga: Jestem który jestem.

 

Co Maryja pragnie nam powiedzieć?

Maryja wskazuje na swoje Boskie macierzyństwo, na które zgodziła się mówiąc „tak” przy Zwiastowaniu. Jest Dziewicą, która nieustannie rozważa tajemnicę, którą nosi w swoim sercu. Unosi ręce i wyśpiewuje hymn uwielbienia, Magnificat. Żyje dla Chrystusa i do tego zachęca również nas samych. Jest On centrum Jej całego życia. Mamy ją naśladować, czyniąc siebie samych świątynią Ducha Świętego i mieszkaniem dla Jej Syna, którego Ona nam daje.

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com