Święty Dionizy – Męczennik z Koryntu

Lata życia: ?  –  ok.171

Wspomnienie: 8 kwietnia

Kim był?
Był jedną z ważniejszych postaci wczesnego świata chrześcijańskiego. Sprawował posługę biskupa Koryntu w czasie rządów Marka Aureliusza – władcy, który prześladował chrześcijan, uważając ich za zabobonną sektę. Mimo takich trudności, Dionizy wykazywał się dużą gorliwością duszpasterską. Tak jak apostołowie pisał listy do innych biskupów, które są źródłem wiedzy na temat pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Św. Dionizy zginął śmiercią męczeńską. Wlicza się go w poczet Doktorów Kościoła.

Dlaczego jest dla nas przykładem i w jaki sposób go naśladować?

Jak każdy męczennik św. Dionizy uczy nas odwagi i konsekwencji w podążaniu za Jezusem Chrystusem. Szczególnie jednak udowadnia, że gorliwość to jedna z ważniejszych cech, którymi powinni się kierować duchowni i wszyscy wierzący. Bez niej trudno pozostawić po sobie coś znaczącego, co przetrwa i będzie cenną nauką dla przyszłych pokoleń. Jeśli kogoś nie pożera gorliwość o dom Boży, ten może zostać pożarty przez bylejakość.
Złota myśl:
“W Rzymie i Koryncie […] razem nieśli naukę i w jednym czasie śmierć ponieśli męczeńską” (o św. Piotrze i Pawle)