agnieszka

św. Agnieszka z Pragi, ksieni“Uciekająca narzeczona”

Lata życia: ok. 1205-1211 – 1282
Wspomnienie: 2 marca

 

Kim była?

Agnieszka Przemyślidka, zwana też Agnieszka Czeska, była córką króla Czech Przemysła Ottokara I i córki króla Węgier Konstancji I. Miała wyjść za mąż za jednego z synów Henryka Brodatego, potem był pomysł wydania jej syna cesarza Fryderyka II, a nawet samego Fryderyka II. Żaden z tych ślubów nie doszedł jednak do skutku, bo Agnieszka poprosiła papieża Grzegorza IX, by sama mogła decydować o swojej przyszłości. Zgodę otrzymała, dzięki czemu poświęciła się działalności dobroczynnej. Wstąpiła do zakonu klarysek, a w 1234 roku złożyła śluby zakonne.

 

Dlaczego jest dla nas przykładem i jak ją naśladować?
Święta Agnieszka z Pragi, kanonizowana w 1989 roku przez Jana Pawła II, to przykład osoby o wysokiej pozycji społecznej, która porzuciła wygodne życie, by służyć biednym i potrzebującym. Jej historia udowadnia, że żadne uwarunkowania społeczne nie są w stanie przeszkodzić Bożym planom. Nawet jeśli wiąże się to z wystawieniem do wiatru kilku wysoko postawionych adoratorów i zszokowaniem całej Europy. Agnieszka uczy, jak wytrwale dążyć do własnych „pobożnych marzeń”!