Leon IX, papież

Św. Leon IX,  papież –  Radykalny reformator

 

Lata życia: 1002 – 1054
Wspomnienie:
19 kwietnia

 

Kim był?
Pochodził z Alzacji, a jego krewnymi byli cesarz Henryk III i cesarz Konrad II. Pontyfikat papieża Leona IX (wł. Bruno, hrabia Egisheim-Dagsburg) trwał krótko, bo zaledwie pięć lat. Był to jednak wystarczający czas do przeprowadzenia wielkich reform. Leon IX przyczynił się do odnowy moralnej Kościoła. Z zacięciem walczył z symonią (sprzedawanie stanowisk i dóbr kościelnych oraz duchowych) oraz starał się o wprowadzenie celibatu dla duchowieństwa. Utworzył kolegium kardynalskie, którego zadaniem było pomaganie papieżowi w jego posłudze.

 

Dlaczego jest przykładem i jak możemy go naśladować?

Celibat do dziś wywołuje gorące dyskusje, ale Leon nie bał się ich podejmować. Karał księży za życie w związkach małżeńskich oraz konkubinatach. Piętnował także niewłaściwe zwyczaje panujące w Kościele wschodnim, który nieuchronnie zmierzał w kierunku wielkiej schizmy. Jego przykład uczy, że nie należy się bać trudnych decyzji i nazywania grzechu po imieniu nawet, jeśli wiąże się to z bolesnymi konsekwencjami.