Adoracja przy Grobie Pańskim:

 

Klękamy przed Toba Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Wpatrujemy się w Twoje Najświętsze Ciało, które jest w monstrancji przykrytej białym welonem. To zakrycie oraz cała sceneria grobu na szczęście nas nie przeraża. Wiemy, że Twój grób jest tylko etapem przejściowym. Ty nie urodziłeś się po to, by umrzeć i pozostać w grobie. Celem Twojego życia Jezu jest zmartwychwstanie, które sprawia, że nasze życie nie kończy się fizyczną śmiercią, lecz może być kontynuowane w niebie. Dziękujemy Ci za Twój grób, bo jest on świadkiem Twojego zwycięstwa nad śmiercią. Przypominają nam o tym te piękne kwiaty, które swoją świeżością przypominają, że w Tobie jest życie, które nie sposób zakończyć ukrzyżowaniem.

Sami przychodzimy do Ciebie, by podzielić się z Tobą „śmiercią”, która na wiele sposobów „dochodzi do głosu” w naszym życiu. Śmiercią jest zła relacja z dziećmi. Gdy nie potrafimy z nimi rozmawiać – umieramy. Śmiercią jest nasze cierpienie, które jeśli jest źle przeżywane, to nas paraliżuje i zachęca do nieustannego narzekania. Śmiercią są w końcu wszystkie nasze zniewolenia, które karzą nam robić to, czego nie chcemy, zamiast pozwalać nam cieszyć się otrzymaną od Ciebie wolnością. Wiele mamy rzeczy, które nie pozwalają nam „rozwinąć skrzydeł”. Przynosimy je dzisiaj przed Twój grób, byś objął je mocą swojego zmartwychwstania. Daj nam łaskę powstawania z upadków i na nowo przywracaj nam nadzieję, że wraz z Tobą możemy dźwigać nasze krzyże. Dzięki Twojemu zmartwychwstaniu nasze cierpienie jest tylko chwilowe, a przez to nie ma aż tak wielkiej siły oddziaływania.

Walka, która odbywa się między nami, z natury dobrymi, a naszymi grzechami i słabościami, jest poprzez zmartwychwstanie walką wygraną.

W końcu otrzymaliśmy od Ciebie tyle pomocy, by dobrze przeżyć życie!

Dowiemy się o nich w Liturgii Wigilii Paschalnej, którą będziemy dzisiaj przeżywać o godz. 21:00. Jej ośrodkiem będą dwa sakramenty: chrzest i Eucharystia, czyli Msza święta.

Wigilia Paschalna bardzo dużo mówi nam o nowym życiu, które otrzymujemy dzięki Jezusowi. Czyni to poprzez użycie wielu symboli życia; światła, słowa, wody i uczty. Dlaczego takie symbole? Zatrzymajmy się przy nich na chwilę i rozważmy o czym nam one mówią. Dzisiejsza wieczorna Liturgia rozpocznie się tak późno, byśmy mogli doświadczyć rozpraszania ciemności przez światło Chrystusa. Jak Jezus przyszedł na świat, tak paschał wchodzi do ciemnego kościoła. Chrystus nie przyszedł na świat, by potwierdzić, że wszystko jest O.K. Bóg widział w świecie wiele grzechu, więc Jezus przyszedł go pokonać przez swoją śmierć. Wprowadzane światło Chrystusa do ciemności jest zatem obrazem walki między Chrystusem i grzechem świata. Odpalenie naszych świec od paschału jest dowodem na gotowość przyjęcia tego, co wypracował dla nas Chrystus. Poprzez naszą otwartość na dawane przez Niego zbawienie, w świecie zaczyna być coraz więcej światła, czyli życia.

Kolejne, co nam przypomina o tym, że Jezus nam daje nowe życie, to liturgia Słowa, czyli czytań, które opowiadają o dziełach Boga uczynionych w Starym i Nowym Testamencie. To dobrze, że możemy się osłuchać z tym, co Bóg zrobił dla swojego Narodu Wybranego. Podczas procesji z paschałem będzie zaangażowany zmysł wzroku, więc teraz czas, by zmysłem słuchu zagłębić się w Słowo Boga. To jednak nie wszystko. Po odsłuchaniu Ewangelii, będziemy zmysłem dotyku czuć wodę. Jest ona znakiem Chrztu św., czyli początku naszego życia chrześcijańskiego. W niektórych parafiach odbędzie się dzisiejszego wieczoru chrzest. My natomiast, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Po tym kapłan pokropi nas wodą święconą. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej zostanie zaspokojony także zmysł smaku. Zmartwychwstały Jezus przyjdzie do nas w postaci swojego Ciała i swojej Krwi. Jak słyszymy, bardzo wiele pięknych rzeczy wydarzy się podczas dzisiejszego wieczoru. Zbyt łatwo nie rezygnujmy ze świętowania Najważniejszej Prawy, że Jezus Zmartwychwstał. Nie zatrzymujmy się tylko przy grobie, gdy święcimy jajka. Pójdźmy o krok dalej, ponieważ ten krok jest najważniejszym w chrześcijańskiej wierze.  Gdyby bowiem nie byłoby zmartwychwstania, próżna by była nasza wiara.

Chociaż przez jedną minutę popatrzmy na Jezusa…

Teraz przejdźmy do obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny…

Opracował: Ks. Piotr Śliżewski