Animacja biblijna – Cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

CO MAM ZROBIĆ?

W jaki sposób można przekazać informację? Najprościej jest powiedzieć, opisać słowami. Ale co zrobić, gdy tak się nie da? Można napisać, narysować, pokazać… A co trzeba zrobić, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś od drugiej osoby? Musimy ją zapytać!

Dynamika „Co mam zrobić”

Zapraszam Cię teraz do zabawy, w której najważniejsze będzie zadawanie pytań.

Wybieramy jednego członka grupy, żeby wyszedł z pomieszczenia. W tym czasie reszta wymyśla czynność, którą tamta osoba będzie musiała wykonać. Im bardziej abstrakcyjne zadanie, tym większa zabawa, np. stań na krześle na lewej nodze i prawy kciuk włóż do ucha. Aby dowiedzieć się, co ma zrobić, osoba będzie musiała zadawać pytania zamknięte, czyli takie, na które grupa może odpowiedzieć „tak” albo „nie”. Pytania zadaje się tak długo, aż cała czynność zostanie poprawnie wykonana.

Wytłumaczenie dynamiki:

Jak się okazuje, zadawanie konkretnych pytań wcale nie jest takie proste, a odpowiedzi, sprowadzające się do powiedzenia „tak” lub „nie”, nie ułatwiają zadania. Wciąż trzeba wymyślać kolejne i kolejne pytania, a przy tym dobrze słuchać, żeby wiedzieć, co zrobić, a czego nie.

Nasze życie chrześcijańskie polega właśnie na zadawaniu Bogu pytań: „Co mamy robić?”. Bóg ma plan dla każdego człowieka, ale to od nas zależy, czy ten plan poznamy. Od tego, czy będziemy Boga pytać, co robić. Nie wystarczy raz. Trzeba pytać codziennie. Czy Bóg nam odpowie? Jak usłyszeć to, co chce powiedzieć? Raczej nie powinniśmy się spodziewać, że się pokaże i szepnie do ucha: zrób to czy tamto. Bóg ma swoje sposoby. Jednym z najlepszych, ale wcale nie najłatwiejszych, jest pozostawione nam Słowo Boże. Tam znajduje się pełna instrukcja odnośnie do naszego życia.

Nie jest łatwo zrozumieć tę instrukcję. Czasami trzeba wielu lat. Jeśli jednak będziemy codziennie sięgać do Biblii i czytać choćby mały fragment, to w pewnym momencie zobaczymy, że wiele rzeczy stanie się jasne. Bóg może do nas mówić także przez inne osoby. Tymi osobami są nasi rodzice, dziadkowie – więc uważnie słuchajmy, co do nas mówią. A może się zdarzyć tak, że to wami posłuży się Bóg, aby powiedzieć coś waszym rodzicom.

To tak jak w dzisiejszej Ewangelii o pierwszym cudzie, którego Pan Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej, gdzie zamienił wodę w wino. Maryja przez całe swoje życie była zasłuchana w Boga. Można powiedzieć, że miała na Niego nastawione radary. Dzięki temu, gdy pojawił się problem, ona już nie musiała pytać, bo znała instrukcję. Powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Słuchanie Boga i zaufanie Mu daje nam gwarancję, że będziemy wiedzieć, co mamy robić.

Fragment Ewangelii CUD W KANIE GALILEJSKIEJ J 2, 1-11:

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Opracowała: Małgorzata Burak

Animator czasu wolnego dla dzieci

FajnyAnimator.pl

Jeśli chcesz zamówić intencje Mszy świętej (gregoriańskie, nowennowe, za dusze w czyśćcu cierpiące albo okolicznościowe) w dowolnym terminie, to możesz to uczynić poprzez witrynę gregorianka.pl albo pisząc na e-mail: redakcja@ewangelizuj.pl

Podobał się Tobie artykuł „ANIMACJA BIBLIJNA – CUD W KANIE GALILEJSKIEJ”? Jeśli tak, to Zobacz kolejne artykuły –>