Adoracja przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

Duchu Święty… przyjdź i naucz nas mądrego spotykania się ze Słowem Bożym. Potrzebujemy Twojego wsparcia, by wejść między „literki” natchnionego tekstu i wyczytać z nich treści, które mają moc poruszyć nasze zatwardziałe serca. Ty dajesz okazję do odkrycia ciągle to nowych smaków Ewangelii.

Wiesz Panie, że Twoje dzieci „lubią słodkie”. Odkrywaj więc przed nami coraz to nowe przestrzenie wiary…

Pragniemy dzisiaj pochylić się nad fragmentem z 3 rozdziału Ewangelii wg. św. Jana, w którym Jezus rozmawia z Nikodemem:

 

Nikodem powiedział do Jezusa : «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego*. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie* narodzić. 8 Wiatr* wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

 

Dziękujemy Ci Jezu za to, że mówisz nam tak ważne rzeczy w rozmowie z faryzeuszem. Pokazujesz nam przez to, że żadna grupa ludzi nie jest w całości zła. Zawsze, w każdym środowisku, znajdą się osoby, które będą z wrażliwszym sercem reagować na sprawy wiary.

We wspomnianej rozmowie, ponadto uświadamiasz nam, że bramy królestwa Bożego pozostają zamknięte dla tych, którzy „nie narodzą się powtórnie”. Chociaż brzmi to bardzo nierealistycznie i łamie posiadaną przez nas wiedzę medyczną, zachęca do pomyślenia o sprawach Bożych.

Chrzest jest nowym narodzeniem. Działa w nim Duch Święty, który zaprzyjaźnia ochrzczonego z Jezusem.

A jak jest w moim i twoim wypadku? Czy przeżyty w dzieciństwie chrzest, powoduje konsekwencje w dzisiejszym życiu duchowym? Czy nie patrzymy na stare fotografie jako na pamiątkę tego co już straciło moc, zamiast jak na początek życia, które dzisiaj dalej jest praktykowane?

Zapytaj o to Jezusa…

Opracował: Ks. Piotr Śliżewski