Obraz: Najświętsze Serce Pana Jezusa

obraz dostępny w e-religijne.pl : zobacz

 

Ciekawostki około historyczne:

  • Kult Serca Pana Jezusa wywodzi się z czasów średniowiecza. Początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął cały naród. Średniowiecze łączyło kult Serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa.
  • Najsłynniejszy obraz Serca Jezusowego powstał na podstawie szkicu Małgorzaty Marii Alacoque, której objawiał się Jezus. Święta jest najbardziej znaną propagatorką kultu nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Zbliżony do jej opisu obraz w 1760 r., namalował włoski malarz Pompejusz Batoni dla kościoła jezuickiego del Gesu w Rzymie. Do dziś obraz ten jest najsłynniejszym przedstawieniem Bożego Serca.
  • Podczas rewolucji francuskiej obrazek, sporządzony przez św. Małgorzatę zaginął. Zarządzenia rewolucjonistów skierowane przeciw Kościołowi, zawierały między innymi zakaz, pod karą śmierci, zawieszania w mieszkaniach obrazów Bożego Serca, noszenia przy sobie obrazków i medalików. Wielu chrześcijan z tego powodu umarło śmiercią męczeńską. Rewolucja ostatecznie upadła, a kult Bożego Serca objął cały świat.

Symbolika – wymowa:

W obrazie Najświętszego Serca Pana Jezusa porusza łagodne i pełne miłości spojrzenie Zmartwychwstałego. Spogląda On z czułością, odsłaniając jednocześnie szatę, gdzie pośrodku znajduje się Jego Serce. Na rękach widać ślady po gwoździach, które są świadectwem Jego męki i śmierci krzyżowej, którą poniósł za nasze grzechy. Na tę prawdę wskazuje również korona cierniowa, która oplata Najświętsze Serce Jezusa. Ponadto, z serca wychodzą jasne promienie, a na jego szczycie znajduje się krzyż. Nie jest to zwykły żar. Wyraża on ogień miłości, którą ma w stosunku do wszystkich ludzi Jezus.

 

Co Jezus pragnie nam powiedzieć?

Obraz jest zaproszeniem Zbawiciela do wzajemnej miłości. Chrystus dokonuje tego poprzez wyjątkowy gest – otwarcie na nas swojego Serca. Tak jak Jego „święte wnętrze” płonie do ludzi ogromną miłością, tak On pragnie rozpalać nasze serca do tego, byśmy Go kochali. Tym, którzy szczególnie umiłują Jego Najświętsze Serce, obiecuje poprzez św. Małgorzatę Marię Alacoque wiele łask. Przede wszystkim obfite błogosławieństwo i pociechę w utrapieniach. Nie warto z tej propozycji rezygnować. Czerpmy z najbardziej sprawdzonego źródła miłosierdzia…

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com