Nie tylko dla dzieci!

Litania do Anioła Stróża. Czasami mam wrażenie, że do tej jak najbardziej realnej postaci, zwracamy się w modlitwie tylko wówczas, gdy jesteśmy dziećmi. Zwykle nasza pobożność rozpoczyna się właśnie od codziennego Aniele Boży, Stróżu mój. Myślimy: sympatyczna, skrzydlata postać, w sam raz dla przedszkolaków. Tymczasem obecność Anioła Stróża wcale nie ogranicza się do okresu naszego dzieciństwa.

Aby uświadomić sobie w pełni i docenić rolę Anioła, który trwa nieprzerwanie u naszego boku, warto pomodlić się do niego przy pomocy tej krótkiej litanii. Zwracamy się w niej do niego, nazywając między innymi, przewodnikiem, opiekunem, pomocnikiem, obrońcą czy wodzem.

O towarzyszącym Aniele Stróżu, pisała wielokrotnie w swoim dzienniczku siostra Faustyna. Początek formularzaDół formularzaWtem ujrzałam przy sobie jednego z siedmiu duchów, tak jak dawniej rozpromienionego, w postaci świetlanej; stale go widziałam przy sobie. Kiedy jechałam pociągiem widziałam, widziałam, jak na każdym z mijanych kościołów stał anioł, jednak w bledszym świetle od ducha tego, który mi towarzyszył w podróży. A każdy z duchów, którzy strzegli świątyń, skłaniał się duchowi temu, który był przy mnie. Kiedy weszłam do furty w Warszawie, duch ten znikł; dziękowałam Bogu za Jego dobroć, że nam daje aniołów za towarzyszy. Ach, jak mało się nad tym ludzie zastanawiają, że zawsze mają przy sobie takiego gościa i zarazem świadka wszystkiego. Grzesznicy, pamiętajcie, że macie świadka czynów swoich. (Dz. 630)

Warto zaprzyjaźnić się z tym „osobistym ochroniarzem”, którego dał każdemu z nas Pan Bóg. O jego pomoc możemy prosić nie tylko, kiedy sami przeżywamy trudności, ale również, gdy pragniemy wsparcia dla bliskich nam osób. Święty ojciec Pio, który przez całe swoje życie, pozostawał w szczególnej relacji i bliskości ze swoim Aniołem Stróżem, zachęcał: Pamiętaj o twoim aniele stróżu, który jest bardzo blisko ciebie. Albo chcesz być w łasce Bożej, albo nie chcesz: jakiegoż większego przyjaciela możemy mieć niż Anioł Stróż? Proś go, niech ci pomaga w miłości, pokorze, cierpliwości.

Niech Anioł Boży zawsze Ci towarzyszy!

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com

 

Litania do Anioła Stróża

 

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, usłysz nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, stróżu mój;

Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Boże! któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.