Ikona: Trójca Święta Andrieja Rublowa 

ikona dostępna w e-religijne.pl : zobacz

 

Ciekawostki około historyczne:

  • Autor ikony to prawosławny święty, żyjący ok. 1360-1430 roku. Uchodzi on za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szkoły pisania ikon.
  • Trójca Święta została przez Rublowa wykonana w latach 1410 – 1427 dla klasztoru założonego przez św. Sergiusza z Radoneża, którego był uczniem. Obecnie znajduje się ona w moskiewskiej Galerii Trietakowskiej.
  • Ikona Rublowa nosi tytuł Trójca Święta, ale często nazywana jest także Gościnnością Abrahama, ponieważ odwołuje się do opisanego w Księdze Rodzaju wydarzenia, kiedy Bóg objawił się Abrahamowi i Sarze w postaci trzech aniołów. Warto dodać, że Trójca Święta jest niezwykle czczona w religii prawosławnej oraz stanowi jeden z dogmatów chrześcijaństwa.

Symbolika – wymowa:

Przedstawione osoby siedzące przy stole to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy Postaci są do siebie łudząco podobne. Pochylają się ku sobie, tworząc krąg symbolizujący ich jedność. Na stole znajduje się kielich – symbol Paschy oraz Eucharystii. Możliwe również jest dokonanie interpretacji, którą z trzech Osób Boskich, są postaci na ikonie. Osoba w zielono – niebieskiej szacie to Duch Święty. Zieleń symbolizuje stworzenie, a Duch Święty unosił się nad wodami, gdy powstawał świat. Postać w środku to z kolei Syn Boży, na co wskazują chociażby Jego dwa palce pokazujące na kielich oraz symbolizujące Jego dwie natury – Boga i człowieka. Ponadto drzewko oliwne za plecami Syna Bożego przywodzi na myśl Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Po prawej stronie siedzi Bóg Ojciec. Budowla znajdująca się za nim nawiązuje do tego, iż jest On budowniczym całego świata, a więc Jego stworzycielem.

 

Co pragnie nam przekazać Bóg w Trzech Osobach?

Powyższą ikonę powinniśmy traktować jako zaproszenie, które kieruje do każdego z nas Bóg. Na stole, przy którym siedzą Postaci i który symbolizuje ołtarz, wyryty jest prostokąt. Nie jest to bez znaczenia, gdyż oznacza on cały świat. Przy tym „stole” jest miejsce dla wszystkich ludzi. Wspólnota Trójcy Świętej połączona jest przez miłość. Nie jest to jednak miłość zamknięta. Umieszczony na stole kielich, symbol Eucharystii, to zaproszenie dla nas wszystkich do uczestniczenia w tej niezmierzonej, Bożej miłości. Warto w niej uczestniczyć, ponieważ została „wypracowana” w trudnym doświadczeniu Syna Bożego, naszego Zbawiciela. Przez Jego mękę i śmierć na krzyżu…

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com