Ikona: Bóg Ojciec

ikona dostępna w e-religijne.pl : zobacz

 

Ciekawostki około historyczne:

  • Ikona ta została napisana na podstawie opisu sporządzonego przez siostrę Eugenię Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów. Siostra jako jedyna dostąpiła objawień dokonanych przez Boga Ojca w 1932 roku.
  • Najważniejszą rzeczą, jaką pozostawiła po sobie siostra Eugenia, jest Orędzie: Ojciec mó­wi do Swoich dzieci.
  • Objawienie zostało uznane przez Kościół za autentyczne po 10 latach najbardziej rygorystycznych badań. Orędzie przekazane siostrze Eugenii Ravasio zostało opublikowane po raz pierwszy w języku włoskim, w 1982 roku, w pięćdziesiątą rocznicę objawień.

Symbolika – wymowa:

Jezus powiedział, że kto widzi Jego, widzi i Ojca. Objawiając się siostrze Eugenii, Bóg Ojciec, w pełni potwierdził tą prawdę. Przestrzegł, aby nie dawać wiary wizerunkowi Ojca, jako surowego starca z siwą brodą. Jak widzimy, na powyższej ikonie został przedstawiony jako młodzieniec, co symbolizuje Jego odwieczną młodość. Oblicze Boga Ojca łudząco przypomina tutaj twarz Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Na piersi trzyma On niebieską kulę, czyli symbol stworzonej przez siebie Ziemi. Znajdujące się na kuli inicjały Alfa i Omega, czyli początek i koniec, symbolizują Syna Bożego, który odkupił świat, umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Korona, którą Bóg Ojciec nosi, jako Król i Stwóra wszechrzeczy, jest przy Jego nogach. Symbolizuje to bliskość wszystkim ludziom. Jego Boski majestat nie powinien onieśmielać w zwracaniu się do Niego.

 

Co pragnie nam przekazać Bóg Ojciec?

Bóg Ojciec ofiarował nam swojego jedynego Syna, aby nas zbawić i odkupić za grzechy. Wszystko to z miłości, jaką żywi do nas. Chce, abyśmy wszyscy, od młodych po starców, wzywali pomocy i opieki Ojca, który patrzy z czułością na swoje dzieci. Siostra Eugenia podczas objawień usłyszała: Przyszedłem przynieść Pokój przez to Dzieło Miłości temu, kto czci Mnie i ufa Mi. Zwłaszcza, gdy Mnie wzywa i kocha jak swego Ojca spra­wię, że zstąpi na niego promień Pokoju we wszystkich jego przeciwnościach, niepokojach, we wszelkiego rodzaju udrękach. Jeżeli rodziny będą czcić Mnie i kochać jak Ojca, obdaruję je Moim pokojem, a z nim – Moją Opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą Mnie wzywać i czcić, ofiaruję im Mój Pokój, Moją Siłę, ukażę się im jako Ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej społeczności bę­dzie się Mnie wzywać i czcić, ofiaruję Mój Pokój, okażę się najczulszym Ojcem i Moją Potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz.

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com