Bóg jest prawdomówny

 

Czy czegoś jeszcze moglibyśmy wymagać od Stwórcy poza Jego kompetencją i dobrą wolą?  Musimy wymagać, aby był też prawdomówny. Jak zobaczymy niżej, Bóg jest samą prawdą, jest niezdolny do kłamstwa. Nie może zaprzeczyć samemu sobie. Jezus nazwał siebie „prawdą” (J 14,6) i rzucił starszyźnie żydowskiej wyzwanie: „Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?” (J 8,46) . Nikt nie może przyłapać Go na kłamstwie, ponieważ zawsze mówi prawdę. Więcej nawet – oto, co rzekł Jezus do Poncjusza Piłata: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,37).

Co to w praktyce oznacza dla nas? Oznacza to, że Bóg nie obiecuje niczego, czego nie zamierza wypełnić, ani nie składa propozycji, których nie chce zrealizować. Możemy ufać Jego słowom. Jednak czasami odnosimy wrażenie, że wcale tak się nie dzieje. Czyż ci, którzy kochają Boga, nie mają mnóstwa kłopotów? Czy nie stoi to w sprzeczności z Bożymi obietnicami wobec nas? Zobaczmy, co pisze na ten temat Robert Stofel: Jego obietnice nie zawsze są wiarygodne. Kiedy czytamy niektóre ustępy, wierzymy, iż Bóg traktuje swoje słowa serio. Będzie nas chronić, kropka. Nie zachorujemy na raka. Nie będziemy mieć wypadku drogowego i tak dalej. Ale często dzieje się odwrotnie. […]

Zastanowimy się, co Bóg nam obiecuje oraz czego nie obiecuje.  Zdarza się często, że nasze rozczarowanie Bogiem bierze się z oczekiwania czegoś, czego On po prostu nie ma zamiaru nam dawać. Analizie poddamy też poczucie zawodu dotyczące Boga oraz jego wpływ na nasze życie duchowe.  Na razie powiedzmy tylko, że nie wszystkie Boże obietnice muszą się koniecznie zrealizować za naszego krótkiego życia. Wiele z Jego propozycji znajduje spełnienie dopiero w przyszłym świecie. Ale jest i wiele takich, które są realizowane tu i teraz […].

 

Ks. Thomas D. Williams

Fragment książki: „Czy Bogu można zaufać?”

Zobacz: http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2418