Na czym polega tolerancja?

 

Ostatnimi czasy ten termin stał się bardzo popularny, a nierzadko zdarza się, że jest mocno nadużywany. Dlatego warto zastanowić się czym tolerancja jest, a co jest tylko jej karykaturą, a także na ile chrześcijanin powinien być tolerancyjny.  

To, że tolerancja jest pożyteczną cnotą oraz że powinniśmy być tolerancyjni nie ulega wątpliwości. Ale co powinniśmy tolerować i w jaki sposób? Gdzie leżą granice tolerancji?

Jeśli zajrzymy do słownika, dowiemy się, że tolerancja to zdolność akceptowania i dopuszczania opinii lub zachowań, z którymi się nie zgadzamy/nie lubimy. Co stąd wynika? Tolerancja zawsze coś kosztuje. Jeżeli więc ktoś postępuje wg zasady: toleruję o tyle, o ile mnie to nie dotyka, to wcale nie jest tolerancyjny tylko obojętny. Tolerancja jest wysiłkiem woli, który pomaga rezygnować z siebie na rzecz drugiego.

Drugą cechą tolerancji jest pożyteczność. Każdy z nas ma inne wartości, upodobania, czy światopogląd. Tolerancja jest tym, co umożliwia nam wspólne życie pomimo różnic, które w nas są. To dzięki tolerancji możemy tworzyć społeczeństwo.

 

Czy jednak powinniśmy tolerować wszystko, w imię zgody powszechnej? Naturalnie, że nie. Tolerancja ma swoje granice; nie można tolerować ludzi, którzy sami nie wykazują się tolerancją, są agresywni lub stanowią zagrożenie dla innych. Zatem nietolerowanie ludzi, którzy łamią ustalone normy nie jest wcale sprzeczne z cnotą tolerancji.

Czy chrześcijanin powinien być bardziej tolerancyjny od innych? Zgodnie z zasadą drugiego policzka – tak, powinien. Ale tylko wtedy kiedy ta tolerancja kosztuje jego własne zdanie, kieszeń, czy nawyki. A więc wtedy kiedy trzeba zrezygnować z własnego egoizmu. Natomiast nigdy nie powinien tolerować zła, które może wyrządzić komuś krzywdę np. osobom trzecim.

Czy chrześcijanin ma także tolerować inne wyznania? Przypomnę, że Ewangelizacja ogniem i mieczem NIGDY nie przyniosła dobrych skutków. Co więcej, nasza tolerancyjna postawa może być najlepszym sposobem do pokazania innym Chrystusa. Dlatego chrześcijanin powinien wykazywać się tolerancją innych wyznań.

 

Jakub Pruś

Student filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie i Heythrop College, University of London, bloger i publicysta

 prus[.]blog[.]deon[.]pl