Wsłuchując się w ciszę

Litania do Ducha Świętego to mój sposób na „sytuacje bez wyjścia”. Duch Święty przenika wszystko, więc nie straszne Mu różnego rodzaju dylematy życia codziennego. On rozlewa miłość Boga w naszych sercach. Zgodnie z tym, co słyszymy w Piśmie świętym, że bez Niego nie jesteśmy w stanie powiedzieć: „Jezus jest Panem”. On przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości. Mieszka w nas, a przez to czyni z naszego ciała „świątynię Boga”. Robi to w cichości serca. Gdy je zachowujemy, pomaga nam ono wsłuchiwać się w Jego natchnienia. Jeśli chcemy usłyszeć Jego cichy szept, musimy oderwać się od szumu i zgiełku, tak charakterystycznego dla współczesnego świata. Aby to szybciej osiągnąć, warto wyłączyć telewizor, wyciszyć telefon, i w ogóle oderwać się od „świata wirtualnego”.

 

Gdy to zrobimy, a potem odmówimy Litanię do Ducha Świętego, mogą wydarzyć się w nas wielkie rzeczy. Jak się sama przekonałam, odnalezienie w chaosie dnia, kilkunastu minut odosobnienia i samotności, ma zbawienny wpływ na serce i duszę. To nie tylko okazja, żeby odprężyć się i „zresetować”, ale również na to, żeby wsłuchać się w to, co chciałby powiedzieć mi Bóg. Nie jest to jednak takie proste… Szum świata zewnętrznego skutecznie to zagłusza. Warto więc zatrzymać się i przy pomocy tej litanii dać duszy wytchnienie.

Litania do Ducha Świętego to również najlepszy krok, kiedy stoimy w obliczu podejmowania jakichś istotnych decyzji czy ważnych zadań. Kiedy w sposób wyjątkowy potrzebujemy właściwego rozeznania i wsparcia, Duch Święty naprawdę przychodzi z pomocą!

 

Święty Paweł pisał w Pierwszym Liście do Koryntian: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (1Kor 12, 4-7.11)

Każdy z nas stoi codziennie przed wyborami, w mniejszych bądź większych sprawach. Czasem bardzo łatwo stracić wiele czasu i energii na rozmyślanie i nieustanne „wałkowanie” w głowie konsekwencji poszczególnych wydarzeń i powziętych decyzji. Jest metoda na nasze dylematy i niepewność. Zamiast polegać na własnym rozumie, zwracajmy się do Ducha Świętego, prosząc o potrzebne nam dary i łaski. Ta „duchowa praktyka”, tak pięknie ujęta w litanii do Duch Świętego jest w stanie niesamowicie poszerzyć nasze horyzonty!

Magdalena Pawełczyk

Blogerka mocjegoslowa[.]simplesite[.]com

 

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty rozumu,

Duchu Święty rady,

Duchu Święty męstwa,

Duchu Święty umiejętności,

Duchu Święty pobożności,

Duchu Święty bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,

Od zatwardziałości serca,

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

Przez Twoje przyjście w językach ognistych,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,

Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

  1. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
  2. I odnów we mnie moc ducha.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.