Modlitwa do Matki kapłanów

 

z Adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis”, (n. 82) Jana Pawła II:
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi
dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone
Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych
w sercu – zachowaj kapłanów w Twoim Sercu
i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni
Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic
danych Ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i
jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego
pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków
jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów,
gdy nauczał, stałaś przy Nim,
gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn
– przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku
ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze
Twoich synów,Matko kapłanów.

Amen.