Anioł Pański

 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.