Z ewangelią za pan brat

CEL Zmobilizowanie uczniów do uważnego słuchania Ewangelii. Kostka umożliwia losowo wybór sposobu przeanalizowania przez uczniów usłyszanej Ewangelii oraz ustosunkowania się do danej treści. WYKONANIE Na sześcianie wykonanym z...

Czytaj więcej