Czy można być ambitnym i pokornym?

 

Ambitny chrześcijanin – brzmi jak sprzeczność? Przecież naśladowca Chrystusa nie może być ambitny, lecz pokorny. Ale powinien też stawać się doskonały na większą chwałę Boga. Czy więc pokora daje się pogodzić z ambicją?

Jak się zazwyczaj kojarzy ambicja? Grzech, pycha, przeciwieństwo pokory etc. Chrześcijanin, który podnosi głowę i zaczyna dążyć do wielkich rzeczy natychmiast jest obrzucany mianem ambitnego chciwca, który zapomniał o tym, czym jest pokora. Tak jakby każdy chrześcijanin musiał być zgarbionym nieudacznikiem. Czy rzeczywiście pokora wyklucza ambicję?

Tylko przy wypaczonym rozumieniu pokory. Przeanalizujmy pojęcia. Pokora to trafny osąd o sobie. Tylko tyle. Człowiek pokorny to taki, który po tym jak np. dostał awans w pracy, nie czuje się lepszym człowiekiem przez to, że ma nowe stanowisko. Znaczy to dla niego tylko tyle, że dostał awans – wie, że nie jest przez to ani lepszy, ani gorszy od innych. A więc dzięki pokorze człowiek nie ocenia siebie wyżej ani niżej niż rzeczywiście powinien. Mylenie zaś pokory z nieudolnością, czy niezaradnością jest dość dziwnym, choć popularnym stereotypem.

 

Czym jest ambicja? Możemy określić ją jako chęć doskonalenia się. A więc człowiek ambitny to taki, który stawia sobie wysokie cele i próbuje je realizować. W ten sposób przekracza siebie i staje się bardziej doskonałym. Czy to wyklucza pokorę? Absolutnie nie. Pokora pokazuje mi siebie takiego, jakim jestem, a ambicja każe mi iść po więcej. A zatem ambicja jest cnotą, która umożliwia rozwój. To się nie wyklucza, lecz dopełnia.

Czy to chrześcijańska postawa? Jak najbardziej. Bóg nas powołuje do doskonałości. Nie znaczy to, że mamy być tacy jak Bóg, bo nigdy nie będziemy. Nasza doskonałość ma polegać na tym, że powinniśmy się rozwijać w tym kierunku, który Bóg dla nas przewidział. Każdy z nas ma robić rzeczy wielkie i dobre razem z Bogiem mamy przekraczać siebie. A do tego są potrzebne pokora i ambicja.

 

Jakub Pruś

Student filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie i Heythrop College, University of London, bloger i publicysta

 prus[.]blog[.]deon[.]pl